Městys Jince

Městys Jince leží ve Středočeském kraji, v severozápadní části okresu Příbram. Svou velikostí se řadí mezi malá města. V současné době zde žije 2214 obyvatel. Jince leží v Brdské vrchovině s nadmořskou výškou od 450 do 600 m n.m. na hranici bývalého vojenského výcvikového prostoru Brdy a protéká jimi říčka Litavka. V 19. století zde působil geolog a paleontolog Joachim Barrande. V roce 1900 byla obec Jince povýšena na městys a obdržela znak, do kterého se dostal trilobit.

V současné době je v obci mateřská, základní škola, zdravotní středisko, veřejná knihovna, působí zde řada společenských a zájmových organizací (Český svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, Pionýrská skupina, rybáři, zahrádkáři, včelaři…). Sportovní vyžití zajišťuje TJ Sokol Jince a fotbalový klub SK Jince 1921. V Jincích působí 13. dělostřelecký pluk. Obec začala svůj novodobý rozvoj po zrušení vojenského újezdu Brdy.

Jince ležely na hranici bývalého vojenského újezdu Brdy a jejich rozvoj byl činností armády omezen. Teprve od 1.1 2016, kdy došlo ke zrušení vojenského újezdu Brdy se mohou Jince opět rozvíjet. Nejvíce byl činností armády ovlivněn rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu, který tvořil do roku 1926 důležitou součást prosperity obce. Po vzniku vojenského území byly aktivity v regionálním rozvoji a cestovním ruchu omezovány a došlo k výraznému omezení podpory tradic obce. Musíme si uvědomit, že první písemné zmínky o obci pocházejí z počátku 14. století. V okolí Jinců se těžila železná ruda už v roce 1390, jak dokazuje i nejstarší písemný doklad, kterým je privilegium Václava IV. umožňující obnovu jineckých hutí a dolů (z toho vyplývá, že hutní činnost je zjevně starší a dle některých pramenů sahá do roku 1260).

Historie hutnictví je nedílnou součástí kulturního dědictví obce. První vysoká pec v Jincích je datována do roku 1646. Železářská výroba se v Jincích rozšiřovala a přecházela na průmyslovou úroveň. Za hraběte Rudolfa z Vrbna došlo v roce 1810 k výstavbě nové vysoké pece známé pod jménem Huť Barbora. Huť je stavebně nejucelenější a nejlépe dochovanou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v Čechách. Patří do vrcholného stadia vývoje feudální dřevouhelné hutě. Jde o kulturní památku zapsanou do seznamu 3.5. 1958. Její klasicistní sloh a zachování vnitřního vybavení dřevouhelné pece z ní činí významnou technickou památku evropského významu. Číslo ÚKSP huti Barbora jako kulturní památky je 24598/2-2441. Huť Barbora je významnou dominantou obce. Obec ji do svého vlastnictví získala odkoupením od soukromého majitele teprve v prosinci 2017. Zájmem obce je zamezení dalšího chátrání této významné a jedinečné technické kulturní památky evropského významu a její obnova a začlenění do života obce.

Revitalizace huti Barbora přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionu, protože po zrušení vojenského újezdu se Jince staly výchozím bodem řady turistických tras do oblasti Brd. Naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd má jednu ze zastávek právě huť Barboru.