Fjellugla Kompetanse AS

Společnost Fjellugla Kompetanse AS (dále jen FKA) byla založena na konci srpna 2010, hlavně jako protest proti centralizaci organizací pracujících s budováním kompetencí do větších měst a více obydlených oblastí v Norsku.

Na počátku vzniku organizace a síťování bylo podepsáno 14 lidí, dnes se k organizaci hlásí cca 455 lidí, převážně živnostníků.

FKA se nachází v malé vesnici Tynset, která má cca 6000 obyvatel, nicméně zde mají aktivní oblastní centrum pro 7 obcí. Tynset leží asi 360 km severně od Osla přímou linkou do Trondheimu, do vysokých hor.

Vysvětlení FKA jména přímým překladem do češtiny:

Fjell = hora; Ugle = sova (nejmoudřejší pták v Norsku) Kompetanse = kompetence; AS = s.r.o.

FKA nepatří mezi tradiční společnosti. Řadí se mezi relativně volné organizace bez zaměstnaneckého poměru. Jsou považováni za dynamickou síť specialistů a řemeslníků koordinovaných z Tynsetu panem Perem Halvorsenem a jeho manželkou Marit. Jejich hlavní obchodní myšlenka byla v oblasti vzdělávání dospělých ve všech možných oborech a úrovních. Vyvíjejí nebo provádějí všechny druhy kurzů a seminářů, od kurzů věnovaných čistě koníčkům až po kurzy na úrovni univerzit. Velice nedávno, začleněni do Univerzity v Norsku, spolupracují na rozvoji místní komunity, inovacích a kreativních procesech a vytvářejí nová pracovní místa a příležitosti ve venkovských oblastech.

K tomu všemu se také intenzivně zapojují do mezinárodních projektů prostřednictvím grantů EHP a Norských grantů.

Velký důraz kladou na řemesla, a to zejména na tradiční řemesla a techniky a nové plány pro získání odborných certifikátů v celé Evropě. V současné době existuje po takovýchto projektech v Evropě velká poptávka!!

FKA se hodně zabývá vzdělávacími pracemi se všemi druhy povinných osvědčení pro stavebnictví a kurzy, které se kvalifikují pro teoretickou zkoušku pro řadu řemeslných osvědčení v Norsku. Dělají také řadu kurzů a vzdělávacích programů na vyžádání od soukromých společností a veřejných organizací, šitých na míru jejich konkrétním potřebám.

V posledních letech také pracovali na jazykových programech pro norskou práci orientovanou na migranty a na programech pro mládež a etnické skupiny s různými problémy, kterým čelí trh práce.

FKA je schopno převzít každý druh úkolu, pokud jim zákazník může zaručit alespoň 10 účastníků. Pokud je zadání zcela nové, FKA potřebuje čas na jeho vývoj, ale prostřednictvím jejich sítě pracovníků mají spoustu dovedností a zkušeností a nikdy nebyli nuceni vzdát se práce. Kromě toho mají schopnosti učit a vyučovat v praktické činnosti v mnoha různých řemeslech potřebných k restaurování a revitalizaci budov a kulturních památek.