Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. (dále jen ECO) je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů v oblasti ochrany přírody, zachováním jednotlivých živočišných druhů, ekologickým zemědělstvím, environmentální výchovou, venkovskou turistikou. V rámci svého poslání obecně prospěšná společnost spolupracuje s akademickými, vědeckými a hospodářskými institucemi, podniky, samosprávami, organizacemi i jednotlivými občany v České republice, jakož i v zahraničí.

ECO je krajským střediskem environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje, má za sebou realizaci více než padesáti projektů podpořených dotačními nebo grantovými tituly. Věnuje se muzejnictví a výzkumu, je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Provozuje Sphingidae Museum, které je druhé největší muzeum Sphingidae na světě. Jeho sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti má muzeum na svém kontě na 95 nově popsaných druhů.

ECO v rámci své vědecko-výzkumné činnosti provádí výzkumy biodiverzity u nás i ve světě. Má za sebou výzkumy na Kapverdských ostrovech, Kubě, v Indii, Portoriku, Středoafrické republice, Gabonu. V současnosti provádí výzkum v Gabonu a v Indii. Od roku 2015 má podepsanou smlouvu s indickou vládou o studiu biodiverzity v 7 státech Indie. Vydává odborný časopis v angličtině The European Entomologist.

ECO je zapsané na seznamu vlády České republiky jako vědeckovýzkumná instituce. ECO se podílí na záchranných programech, a to v oblasti regionální, republikové i mezinárodní.

ECO provozuje multifunkčního objekt Dům NATURA v Příbrami, který propojuje nejnovější metody v oblasti prezentace přírodního a kulturního bohatství regionu a je aktivně zapojen do propagace regionu Brdy a Národní geoparku Barrandien. ECO se věnuje využití nejmodernějších postupů v prezentaci přírodního a kulturního bohatství jako jsou rozšířené 3D reality, vizualizace a využití technologie Smart telefonů pro přiblížení a zatraktivnění nabídek pro konečné uživatele.

Organizační složka Pobrdí se věnuje obnově a prohloubení pozitivního vnímání regionu Brdy jako turistického regionu a jeho rozvoji. Hlavní činností Pobrdí je marketing, realizace společných projektových záměrů, koordinování turistické dopravní obslužnosti a tvorba turistických produktů, které naplní vizi regionu Brdy jako atraktivní turistické destinace. Brdy jsou území, které bylo na 90 let uzavřeno návštěvníkům z důvodu vojenské činnosti. Svoji činnost staví na úzké spolupráci s obcemi, které jsou partnery Pobrdí.

Další organizační složka ECO Národní geopark Barrandien se věnuje prezentaci přírodního a geologického bohatství na ploše 4316 km2. V rámci činnosti geoparku je i prezentace historie těžby rud na území geoparku. Další úlohou je interpretace paleontologického bohatství území geoparku.