O projektu

Projekt nese název Revitalizace hutě Barbora v Jincích a je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Projekt je realizován v partnerství:

Konečný příjemce: Městys Jince

Partneři projektu: Ekologické centrum Orlov o.p.s. a Fjellugla Kompetanse AS (Norsko)

Popis projektu:

Projekt zachrání kulturní památku a díky dostavbě zničených objektů ji vrátí do původního stavu. Obnova huti je významný počin v celoevropském měřítku. Projekt umožní začlenit huť zpátky do života městyse Jince. Projekt je koncipován do několika aktivit, které jsou naplánovány tak, aby se huť Barbora stala nejen navštěvovaným místem, ale také komunitním centrem celé obce Jince. V rámci realizace projektu chceme posílit cestovní ruch a také podpořit navrácení života do obcí nacházejících se v blízkosti bývalého vojenského prostoru Brdy.

Záchrana hutě Barbora je zajištěna opravou objektu samotné huti (objekt S01), dostavbou původního sousedícího objektu (objekt S02), realizací vnitřních expozic a přípravou venkovních expozic. V rámci rekonstrukce objektu S01 opravíme a budeme sanovat vnější i vnitřní omítky, konzervovat těleso pece, obnovíme podlahy. Dojde k výměně výplní oken a dveří v původním stylu. U dochovaných artefaktů dveří provedeme restaurátorskou obnovu.

V rámci obnovy objektu S02 plánujeme výstavbu budovy dle původních plánů a na základě doporučení Národního památkového ústavu propojíme tuto budovu s objektem S01 tak, abychom zachovali hodnotu kulturní památky. V objektu S02 vznikne prostor pro výstavy a komunitní setkávání v městysu Jince.

Celkem vytvoříme 4 vnitřní expozice, které budou v objektu S01. První expozice bude interaktivní a zaměříme ji na „Život v huti Barbora“. Druhá expozice patří jineckému rodákovi Josefu Slavíkovi, který byl označován za nového Paganiniho. Třetí expozici věnujeme Národnímu geoparku Barrandien a paleontologickým nálezům v Jincích. Poslední expozice se týká přírody Brd.

Projekt bude prezentovat kulturní památku jako součást českého kulturního dědictví (expozice), ale budeme zde pořádat i workshopy, kulturní akce a zážitkové aktivity pro obyvatele Jinců či návštěvníky Brd.

Aktivity projektu:

 • Management projektu
 • Publicita projektu
 • Revitalizace hutě Barbora
 • Příprava a realizace trvalých expozic
 • Odborné workshopy
 • Putovní výstava
 • Kulturní akce
 • Podnikatelská strategie

Projektový tým:

 • Ing. Pavla Staňková – projektový manažer
 • Bc. Miroslava Tichá – finanční manažer
 • Luboš Gardoň – PR manažer
 • Kristýna Zeisková – účetní
 • Projektový asistent