EEA and Norway Grants

rostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi státy Evropského hospodářského prostoru a k posilování bilaterálních vztahů s 15 členskými státy EU střední a jižní Evropy.

www.eeagrants.cz
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy
www.norway.no/cs/Czech-Republic/sluzby-informace/fondy-ehp-a-norska