Workshopy

V rámci této aktivity budou připravovány workshopy s ukázkami tradičních řemesel kovářství, řezbářství, košíkářství a další. Bude připraven workshop zaměřený na obnovu památek a prezentaci původních řemesel věnujících se zpracování a výrobě železa. Jednu část odborných workshopů věnujeme historickým stavebním postupům. V rámci workshopu budeme prezentovat zednické postupy, které byly využity při obnově huti Barbora. Zároveň s nimi představíme na workshopech klasické způsoby zpracování dřeva (tesařské, truhlářské práce). Do workshopů zapojíme kromě českých odborníků i zahraničního partnera, který má bohatou zkušenost s uchováváním původních řemesel. Workshopu zúčastní i Waldorfská škola Příbram, která vychovává umělecké truhláře a kováře, kteří se věnují obnovám a replikám původních předmětů.

Druhou část workshopů věnujeme původním lesním řemeslům a řemeslům spojených s hutnictvím. Na workshopech představíme nejen vlastní tavení železa, ale také jeho zpracování. Bude zde možné vidět kovářské práce, a to jak za tepla, tak i za studena. Představíme zde cvokařství a jeho historii, která je důležitá pro rozvoj regionu. Na workshopech věnovaných hutnictví představíme i prezentaci lokálních železáren a jejich historii. Musíme si uvědomit, že Brdy bývaly označovány jako železné srdce Čech. Důležitou aktivitou bude představení původních lesních řemesel, které bude zakončeno pálením milíře.