Management

V rámci aktivity management vznikl realizační tým, který zahrnuje:
projektového manažera – Ing. Pavla Staňková
finančního manažera – Bc. Miroslava Tichá
PR manažera – Luboš Gardoň
účetní – Kristýna Zeisková
asistenta manažera – v současné době neobsazeno

Realizační tým se schází jednou za čtrnáct dní, v případě potřeby častěji. Setkání realizačního týmu řídí a svolává projektový manažer. Realizační tým vytváří strukturu vzájemné zastupitelnosti jednotlivých členů tak, aby bylo možné dodržet realizaci harmonogram projektu při případném výpadku některého člena týmu.

Projekt řídí a má na starosti projektový manažer, který řídí realizační tým. Jeho úkolem je zajištění vedení projektu z hlediska věcného fungování a přípravy výběrových řízení, která bude realizovat s finančním manažerem.

Projektový manažer (0,5 úvazku)

 • řídí a dohlíží na projektovou realizaci, projektový harmonogram
 • dohlíží na čerpání a dodržování rozpočtu
 • svolává projektová setkání realizačního týmu a kontrolní dny
 • je osobou, která reprezentuje projekt
 • připravuje a zpracovává informace do monitorovacích zpráv
 • připravuje ve spolupráci s finančním manažerem výběrová řízení
 • zajišťuje provedení auditu ve spolupráci s finančním manažerem
 • zpracovává podnikovou strategii
 • podílí se komunikační a propagační činnosti

Finanční manažer (0,3 úvazku)

 • je zodpovědný za finanční management projektu (ekonomiku, efektivitu nákladů) v souvislosti s regulemi projektu a národní legislativou
 • dohlíží na čerpání a dodržování rozpočtu
 • je zodpovědný za vedení účetnictví projektu
 • je zodpovědný za zpracovávání faktur a vedení účtu projektu, evidenci smluv
 • společně s projektovým manažerem se podílí na přípravě dokumentů pro audit
 • spolupracuje s projektovým manažerem
 • podílí se na přípravě průběžných monitorovacích zpráv poskytovateli dotace
 • zajišťuje archivaci dokumentace a smluv a účetních dokladů
 • realizuje výběrová řízení
 • spolupracuje na publicitě projektu

Účetní (0,1 úvazku)

 • vede prvotní evidenci dokladů pro účetnictví projektu
 • je zodpovědný za zpracovávání faktur, výdajových dokladů projektu
 • společně s finančním manažerem se podílí na přípravě dokumentů pro audit
 • spolupracuje s finančním manažerem
 • podílí se na přípravě průběžných monitorovacích zpráv poskytovateli dotace
 • zajišťuje archivaci účetních dokladů spojených s projektem
 • zajišťuje vedení mzdové evidence a její archivaci dle příslušných předpisů

Asistent manažera (0,2 úvazku)

 • primárně je asistentem projektového manažera
 • pomáhá zpracovávat podklady pro finančního manažera
 • poskytuje administrativní podporu pro projektové a administrativní aktivity
 • pomáhá s organizací PR aktivit projektu

PR manažer (0,3 úvazku)

 • má na starosti aktivitu publicita projektu
 • připravuje a realizuje workshopy
 • odpovídá za tvorbu a realizaci putovní výstavy
 • stará se o marketingový plán a mediální výstupy
 • koordinuje diseminační aktivity
 • odpovídá za tiskové zprávy o projektu
 • připravuje podklady pro monitorovací zprávy pro projektového manažera
 • poskytuje informace projektovému manažerovi o akcích a aktivitách naplánovaných pro veřejnost