Kulturní akce

V rámci rekonstrukce huti Barbora vytvoříme sál v objektu S02, který bude sloužit kulturním akcím. Po ukončení projektu bude možné tento sál pronajímat a tento pronájem bude tvořit zdroj příjmů pro udržitelnost projektu a jeho další rozvoj. Nicméně v době projektu se bude sál užívat k zvýšení publicity projektu. Dojde zde k pořádání několika kulturních akcí, jejichž hlavním pořadatelem bude městys Jince. Proběhnou 3 akce do roku 2022 a 8 akcí v roce 2023.

Harmonogram akcí:

v roce 2021

 • Norské Vánoce – beseda s norskými partnery
 • Vánoční strom v huti Barbora

v roce 2022

 • beseda o životě v Norsku

v roce 2023

 • koncert v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
 • přednáška Jiřího Jirouška „Brdy – nebeské“ spojená s výstavou „Nebeské Česko“
 • koncert „Pocta Josefu Slavíkovi“, který bude věnován jeho skladbám v rámci akce Slavíkovi Jince
 • Peklo v huti Barbora – mikulášská nadílka
 • beseda „Brdy železné srdce Čech“
 • přednáška CHKO Brdy
 • mikulášská nadílka „Peklo v huti Barbora“ ve spolupráci s místními organizacemi v obci
 • beseda „Jak se žilo v huti Barbora“ – tematická beseda k přestavení obnovy huti Barbora