Vnitřní expozice huti Barbora

V rámci revitalizace dojde k vytvoření vnitřních a venkovních expozic.

Vnitřní expozice budou umístěny v objektu S01, který bude tvořen stávajícím objektem huti Barbora. Zde budou umístěny trvalé expozice, které budou zaměřeny na prezentaci historie a poslání huti Barbora a na zajímavosti městyse Jince a jeho okolí.

První stálou expozici chceme věnovat hutnictví. Bude zaměřena na význam huti Barbora, její provoz, význam dřevouhelných pecí v Brdech při zpracování místní železné rudy, historii železářství v Jincích a Brdech. Expozice bude pomocí animací ukazovat vlastní život v huti v době jejího vzniku. Ukážeme způsob tavby železné rudy v dřevouhelných pecích, návštěvníci si budou moci vyzkoušet přípravu vsázky do dřevouhelné pece. Součástí expozice budou obrazy, fotografie, používané náčiní a animace vlastní tavby železa. Expozice bude umožňovat komentované prohlídky s pohledem do tělesa pece.

Druhá expozice bude věnována Josefu Slavíkovi. Jde o jineckého rodáka, který byl geniálním houslistou a skladatelem. Již v jeho 20 letech měl pověst brilantního hráče, bravurně zvládajícího nejnáročnější party. Dočkal se uznání od velikánů jako byli Paganini či Franz Schubert, byl označován za Paganiniho nástupce.

Třetí expozici věnujeme Národnímu geoparku Barrandien. Vnitřní expozice přiblíží návštěvníkům historický vývoj naší planety. Jince jsou součástí Barrandienu a nachází se zde lokality, které zkoumal už Joachim Barrande. V rámci expozice budou představeny nálezy z Jinecka, a to od místních amatérských sběratelů, ale také od muzeí, která vlastní hodnotné nálezy dokládající prvohorní život na Jinecku. Vnitřní expozice bude tvořená rekonstrukcemi jednotlivých nálezů, budou zde animace kambrického moře a další interaktivní prvky.

Čtvrtá stálá expozici se věnuje přírodě Jinecka a Brd. Ukážeme důležitost zachování Evropsky významných lokalit v okolí a poslání CHKO Brdy v ochraně druhů a biotopů v soustavě Natura 2000. Expozice představí i význam armády v dochování druhově rozmanitých lokalit v okolí. Příroda v okolí Jinců je velmi zajímavá a navazuje na expozici o Barrandienu a ukáže jak geologie a činnost člověka (hutnictví) ovlivnilo stávající druhové složení a tvář krajiny.