Vnější expozice huti Barbora

Vnější expozice budou navazovat na vnitřní expozice. Poskytnou rozšíření a doplnění informací, ale jejich hlavním úkolem bude aktivní zapojení návštěvníků do zážitku.

První z vnějších expozic ve venkovním areálu huti Barbora, zaměříme na ukázky tradičního způsobu zpracování železa. Bude tvořena souborem modelů, které budou prezentovat hutnictví od jeho primitivních počátků až k výrobě železa v huti Barbora. Tuto expozici doplníme o modely doprovodných a s hutnictvím souvisejících lesních řemesel. Umístíme zde model kolomazné pece, a hlavně funkční model milíře na pálení dřevěného uhlí, které bylo nezbytné pro provoz huti Barbora. Milíř bude funkční a při různých příležitostech v rámci aktivit projektu, budeme připravovat dřevěné uhlí, které bude tvořit jeden ze suvenýru z návštěvy huti Barbora.

Druhou venkovní expozicí bude vnější část výstavy Národního geoparku Barrandien. V rámci této expozice vytvoříme suťoviště, které nabídne aktivní zapojení návštěvníků. Umístíme zde kameny z okolních lomů, které umožní hledání zkamenělin pomocí geologického kladívka. V rámci venkovní expozice vznikne i paleontologické naleziště, které umožní odkrývání zkamenělin a jejich skládání. Vnější paleontologická expozice zatraktivní téma zkamenělin na Jinecku. Napojení expozice na okolní naučné stezky, které vedou po místech nálezů nebo na komentované geologické prohlídky organizované ve spolupráci s Národním geoparkem Barrandien budou tvořit velmi ucelenou a atraktivní nabídku, která nemá v Čechách obdoby. Tato expozice a na ní vázané aktivity budou tvořit i důležitou nabídku pro školy a rodiny s dětmi díky výrazné prožitkové části a připravovanému projektu čokoládových workshopů, kde budou odlévány trilobiti z čokolády.