Beskyttelse av personopplysninger

For å kunne bruke tjenestene som tilbys på dette nettstedet, må vi i noen tilfeller behandle brukernes personopplysninger.

Denne behandlingen er underlagt europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen). Også kjent som «GDPR».

Følgende personvernerklæring gjelder for alle personopplysninger som samles inn av den behandlingsansvarlige i forbindelse med oppfyllelse av et kontraktsforhold, rettslig forpliktelse, berettiget interesse eller samtykke, via nettstedet eller andre kilder, og beskriver hvordan den behandlingsansvarlige bruker og beskytter personopplysninger.

Nettsiden til Ecological Centre Orlov o.p.s. inneholder lenker til andre nettsider, hvis innhold og drift ikke kan påvirkes av Ecological Centre Orlov o.p.s.. Ecological Centre Orlov o.p.s. er ikke ansvarlig for personvernerklæringen eller innholdet på disse nettsidene. Når du besøker nettstedet, må du ta hensyn til informasjonen fra operatøren om beskyttelse av personopplysninger og innholdet på nettstedet.

Vi lagrer følgende personopplysninger for driften av nettstedet:

  • E-postadresse
  • Navn og etternavn