Huť Barbora – historie

Kulturní památka huť Barbora je nejvýznamnější a nejucelenější technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také v Evropě. Jedná se poslední dochovanou valonskou pec.

Výstavba dřevouhelné pece Barbora započala v roce 1805, kdy hrabě Rudolf Vrbna koupil jinecké panství a začal s její výstavbou. Vysoká pec Barbora se stavěla téměř pět let.

Huť se udržela v provozu od roku 1810 do roku 1874, kdy jako jiné dřevouhelné feudální železárny podlehla v soutěži s moderním hutnictvím. V roce 1886 byla v zadním traktu budovy zřízena pila s pohonem vodního kola, která zůstala v činnosti až do roku 1951.

Mezi roky 1951 až 2017 byla huť používána různými společnostmi k různým účelům. Příkladem může být ubytovna, uskladnění sena, skládka aj. Budova byla ponechána vlastnímu osudu a pomalu směřovala ke svému zániku.

Na konci roku 2017 rozhodla obec Jince o odkoupení huti Barbora od soukromníků a v roce 2019 pořídila huti novou střechu, která tak zabránila dalšímu ničení památky.

V roce 2020 byl ve spolupráci s Ekologickým centrem Orlov o.p.s. vypracován projekt na záchranu této památky. Tento projekt byl schválen a byl zahájen 15.4.2021.

Huť při odkoupení od soukromého vlastníka (zatékalo střechou a hrozilo zřícení památky).

Vnitřní prostory po zakoupení kulturní památky.

Stav po zakoupení, kdy hrozilo zřícení střechy.

Rozhodnutí městyse Jince o záchraně kulturní památky Huť Barbora započalo nutnou výměnou střechy a střešní krytiny, aby se zachránilo propadu střechy a dalšímu zatékání do objektu.

Zahájení opravy věže a střechy

Postup oprav

Stav po záchraně památky a náznak její krásy.

Opravená střecha a věž huti

Velmi důležitý krok na záchraně evropsky významné stavby a kulturní památky České republiky byl učiněn. K její obnově nás čeká dlouhá cesta, ale jak je vidět z dokumentace městys Jince ji myslí vážně.